Spuścizna poety obejmuje 2,5 tys. jednostek archiwalnych m.in. fotografii, taśm magnetofonowych i płyt CD oraz filmów. Są wśród nich filmy rodzinne, ale także materiały o Romach (m.in. cygańskiej poetce Bronisławie Wajs – Papauszy), judaika, dokumenty dotyczące pisarza Brunona Schulza, a także filmy dokumentalne, audycje radiowe.

Wśród autorów zdjęć, które znajdują się w archiwum Ficowskiego są fotografie autorstwa m.in. Erazma Ciołka, Czesława Bańkowskiego, Jerzego Dorożyńskiego, Ireny Jarosińskiej. Część zdjęć, nagrań i filmów wykonał sam Jerzy Ficowski.

Przypomnijmy w styczniu Kilkadziesiąt rękopisów Brunona Schulza trafiło do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. One także pochodziły z archiwum Jerzego Ficowskiego.

Jerzy Ficowski (1924 - 2006) był pisarzem, poetą, tłumaczem, znawcą życia i kultury romskiej i żydowskiej, a także twórczości Brunona Schulza.

W czasie okupacji niemieckiej działał w konspiracji, został osadzony na Pawiaku, potem walczył w powstaniu warszawskim, jako żołnierz AK pułku „Baszta".

W latach 40. wędrował razem z Cyganami, tam poznał poetkę Papuszę, której wiersze przełożył i wraz z Julianem Tuwimem przyczynił się do ich wydania drukiem.

Pisał także piosenki. Wykonywali je tak znani artyści jak Anna German, Kalina Jędrusik, Jerzy Połomski, Maryla Rodowicz, Irena Santor.

W latach 70. Uczestniczył on w opozycji antykomunistycznej (skutkowało to zakazem jego publikacji), był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR.