Chodzi o nie przekazanie akt personalnych żołnierzy wojskowych organów bezpieczeństwa, przechowywanych w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego, do zasobu archiwalnego IPN. Mówiąc ściśle chodzi "o akta personalne żołnierzy Zarządu II Sztabu Generalnego - Marka Dukaczewskiego (sygn. CAW 2344/12/1), Zdzisława Żyłowskiego (Sygn. CAW 1921/03/753) i Czesława Wawrzyniaka (sygn. CAW 1912/02/52)".

"Aktualnie trwa audyt w wojskowej sieci archiwalnej, który obejmuje m.in. weryfikację procesu przekazywania akt wojskowych organów bezpieczeństwa PRL do zasobu IPN" - czytamy w komunikacie CAW opublikowanym 5 lutego.

Co ważne, odnalezione w CAW akta żołnierzy Zarządu II, są głównymi aktami personalnymi tych oficerów, które tylko w części pokrywają się z ich dokumentacją osobową udostępnianą w archiwum IPN.

Już w styczniu Cenckiewicz zapowiedział podjęcie działań zmierzających do "pełnego zinwentaryzowania zbiorów pozostających w dyspozycji CAW i całej wojskowej sieci archiwalnej, informatyzacji zasobu oraz jak najszerszego ich udostępnienia historykom".

Cenckiewicz obowiązki szefa CAW pełni od 4 stycznia 2016 roku.