Pogrzeb prof. Janusza Tazbira odbędzie się w środę, 11 maja o godzinie 11.00 na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie - poinformował warszawski Instytut Historii PAN.

"Z Jego śmiercią humanistyka poniosła niepowetowaną stratę" - napisali dyrekcja i pracownicy w informacji na stronie internetowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.

Janusz Tazbir był historykiem, profesorem nauk humanistycznych, badaczem dziejów kultury staropolskiej oraz reformacji i kontrreformacji w Polsce. Habilitował się w 1960 w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Z PAN był związany od lat 60. XX wieku. W latach 1999-2003 był wiceprezesem Akademii.

Prof. Tazbir był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a także przewodniczącym rady naukowej Polskiego Słownika Biograficznego. Przez wiele lat pełnił też funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.