Nabożeństwo zostanie odprawione w intencji Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur", Karola Łoniewskiego ps. „Lew", Czesława Spadło ps. „Mały" oraz Józefa Figarskiego ps. „Śmiały".

Wszyscy oni zostali zamordowani 24 września 1948 roku w podkieleckich lasach wyrokiem sądu komunistycznego. O najwyższy wymiar kary wnosił dla nich prokurator mjr Stanisław Śliwa.

Żegnani w Łodzi Wyklęci to partyzanci, którzy należeli do Brygady Świętokrzyskiej NSZ, WiN i AK. Zostali oni odnalezieni, ekshumowani i zidentyfikowani przez fundację „Niezłomni" w zgórskich lasach koło Kielc.

Por. Aleksander Życiński był więźniem obozu w Magdeburgu z którego uciekł i wstąpił w szeregi Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Zrzucony wraz z grupą dywersyjną BŚ NSZ na Słowacji przedostał się do Polski.

W maju 1948 roku podczas potyczki z siłami UB-KBW został pojmany, a potem skazany na trzykrotną karę śmierci. Był kawalerem Orderu Polonia Restituta.

Komunistyczne represje dotknęły też żonę por. „Wilczura" -Józefę Życińską, która w 1948 roku straciła niemal całą rodzinę: matkę, ojca, brata i męża.

Sama była przetrzymywana w więzieniu na Zamkowej w Kielcach i torturowana. Za murami więzienia urodziła córkę Aleksandrę, której por. „Wilczur" już nie zobaczył.

Ppor. Karol Łoniewski ps. „Lew", był studentem medycyny Uniwersytetu Łódzkiego, uczestnikiem Powstania Warszawskiego na Pradze, odznaczony Krzyżem Walecznych za odwagę podczas przenoszenia wpław meldunków na drugą stronę Wisły.

Z kolei Józef Figarski ps. Śmiały i Czesław Spadło ps. Mały to żołnierze Armii Krajowej oraz zgrupowania Wolność i Niezawisłość. Czesław Spadło walczył w słynnym zgrupowaniu Jana Piwnika „Ponurego".

Ich ciała ukryto w lesie w nieoznaczonym dole. W marcu odnaleźli je specjaliści z fundacji „Niezłomni". Noty identyfikacyjne zostały wręczone rodzinom Wyklętych w lipcu.

- Żyjąc w wolnej Polsce, wydobywamy z ukrycia zamordowanych, by oddać Ich szczątki Rodzinom oraz przywrócić im honor, pragniemy godnie odprowadzić ich w ostatnią drogę – mówi Wojciech Łuczak, prezes Fundacji Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki".

Podkreśla on, że dzięki jej staraniom kolejni bohaterowie walki z komunistycznym okupantem zostali odnalezieni i zostaną godnie pochowani.

Msza w łódzkiej Archikatedrze zacznie się w poniedziałek o godz. 18. Nabożeństwo poprowadzi metropolita łódzki abp. Marek Jędraszewski.

Do udziału w łódzkich uroczystościach zapraszamy wszystkich, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna są najwyższymi wartościami, wartościami dla których oddaliby swoje życie, tak jak Wyklęci – apeluje łódzka archidiecezja.

Pogrzeby żołnierzy odbędą się w nieco późniejszym terminie, w ich rodzinnych stronach. I tak uroczystości pożegnalne - Józefa Figarskiego ps. Śmiały i Czesława Spadło ps. Mały odbędą się 10 września, w samo południe w Wąchocku, a por. Aleksandra Życińskiego „Wilczura" - 24 września w Bliżynie o godz. 13.

Z kolei 1 października, w samo południe, w podwarszawskim Nadarzynie odbędzie się pogrzeb ppor. Karola Łoniewskiego ps. „Lew".

Zbliżające się pogrzeby są zwieńczeniem naszej wspólnej pracy nad odnalezieniem, identyfikacją i przywracaniem godności ofiarom komunistycznych katów. W asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego pożegnamy wspólnie Niezłomnych Bohaterów - zapowiada Związek Strzelecki.