Na nocnym posiedzeniu z 12 na 13 grudnia 1981 r. Rada Państwa zatwierdziła wprowadzenie stanu wojennego przy jednym głosie wstrzymującym Ryszarda Reiffa. Pomimo istnienia rządu, Sejmu, Rady Państwa oraz powołanej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego władza faktycznie należała do ludzi skupionych wokół gen. Wojciecha Jaruzelskiego. To ścisłe grono nazywano dyrektoriatem. W jego skład wchodzili:

- Mieczysław Franciszek Rakowski (1926–2008) – wicepremier, członek Centralnego Sztabu Informacji i Propagandy;

- gen. Czesław Kiszczak (1925–2015), minister spraw wewnętrznych;

- Florian Siwicki (1925–2013) – wiceminister obrony narodowej;

- Kazimierz Barcikowski (1927–2007) – członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sekretarz KC PZPR;

- gen. Mirosław Milewski (1928–2008) – członek Biura Politycznego KC PZPR, sekretarz KC PZPR, przewodniczący Komisji Prawa i Praworządności KC PZPR;

- Stefan Olszowski (ur. 1931) – członek BP KC PZPR, sekretarz KC PZPR, minister spraw zagranicznych (od lipca 1982), członek Centralnego Sztabu Informacji i Propagandy.

Na czele państwa stanęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Wbrew powszechnej opinii organ ten nie tylko zbierał się dosyć regularnie, ale także podejmował decyzje wyznaczające kierunki dalszego postępowania wobec społeczeństwa. W skład WRON wchodzili:

- gen. armii Wojciech Jaruzelski (1923–2014) – premier, przewodniczący Komitetu Obrony Kraju, I sekretarz KC PZPR, przewodniczący WRON, minister obrony narodowej;

- admirał Ludwik Janczyszyn (1923–1994) – dowódca Marynarki Wojennej;

- gen. broni Eugeniusz Molczyk (1925–2007) – główny inspektor szkolenia, wiceminister obrony narodowej;

- gen. broni Zbigniew Nowak (1926) – główny inspektor techniki, wiceminister obrony narodowej;

- gen. broni Florian Siwicki (1925–2013) – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wiceminister obrony narodowej;

- gen. broni Tadeusz Tuczapski (1922–2009) – główny inspektor obrony terytorialnej, wiceminister obrony narodowej;

- gen. dyw. Józef Baryła (ur. 1924) – szef Głównego Zarządu Politycznego WP, wiceminister obrony narodowej;

- gen. dyw. Tadeusz Hupałowski (1922–1999) – minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska;

- gen. dyw. Czesław Kiszczak (1925–2015) – minister spraw wewnętrznych;

- gen. dyw. Tadeusz Krepski (1920–1988) – dowódca Wojsk Lotniczych;

- gen. dyw. Longin Łozowicki (1926–2013) – dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju;

- gen. dyw. Włodzimierz Oliwa (1924–1989) – dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego;

- gen. dyw. Czesław Piotrowski (1926–2005) – minister górnictwa i energetyki;

- gen. dyw. Henryk Rapacewicz (1926–1991) – dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego;

- gen. dyw. Józef Użycki (ur. 1932) – dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego;

- gen. dyw. Zygmunt Zieliński (ur. 1925) – sekretarz WRON, szef Departamentu Kadr MON;

- gen. bryg. Michał Janiszewski (1926-2013) – szef Urzędu Rady Ministrów;

- gen. bryg. Jerzy Jarosz (ur. 1931) – dowódca 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej.

- płk Tadeusz Makarewicz (1924–2006) – dowódca Jednostki Wojskowej 2144;

- płk Kazimierz Garbacik (ur. 1927) – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi;

- płk rez. Roman Leś (1924–1988) – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych;

- ppłk Mirosław Hermaszewski (ur. 1941);

- ppłk Jerzy Włosiński (ur. 1943) – dowódca kompanii 1. Mazowieckiej Brygady Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

Do osób mających wpływ na funkcjonowanie państwa w czasie stanu wojennego należeli także:

- Henryk Jabłoński (1909–2003) – przewodniczący Rady Państwa;

- Stanisław Kosicki (ur. 1924) – szef Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, czyli cenzury;

- Jerzy Kuberski (1930–2007) – minister kierownik Urzędu do spraw Wyznań (do 1982 r.);

- Adam Łopatka (1928–2003) – minister-kierownik Urzędu do spraw Wyznań (od 1982 r.).

Nikt z nich nigdy nie poniósł odpowiedzialności za stan wojenny.