W 75. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt" lubelski Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN stworzy symboliczną Księgę Zagłady. Złożą się na nią kartki z informacjami o zagładzie kolejnych społeczności żydowskich. Księga będzie uzupełniana każdego dnia, jej tworzenie potrwa 20 miesięcy.

Karty uzupełniane będą nazwami likwidowanych gett, a także miejsc zbrodni.

Księdze Zagłady towarzyszyć będzie rodzaj archiwum, z informacjami o historii społeczności oraz relacje ocalonych. Księga i jej archiwum będą tworzyć instalację umieszczoną w siedzibie Ośrodka w Bramie Grodzkiej.

– W czasie tworzenia Księgi w każdym dniu, w którym dochodziło do zagłady społeczności żydowskiej w konkretnej miejscowości, będziemy wysyłać list do kogoś, kto tam mieszkał i zginął. Planujemy też budowę portalu Akcja Reinhardt, który w formie kalendarium będzie umożliwiał przeglądanie zawartych w nim treści – opisuje jeden z inicjatorów wydarzenia Tomasz Pietrasiewicz.

Kolejna inicjatywa zapoczątkowana zostanie 16 marca. Wtedy zostanie otwarty Szlak Pamięci związany z zagładą lubelskich Żydów. Projekt ma zakończyć się 4 listopada 2018 r. Wtedy będzie zaprezentowany portal Akcja Reinhardt. Następnie zostanie otwarta instalacja artystyczna „Martwy las", upamiętniająca wszystkie społeczności żydowskie zgładzone w czasie akcji.

Przypomnijmy, że w ciągu 20 miesięcy trwającej od marca 1942 r. do listopada 1943 r. akcji „Reinhardt" dokonana została zagłada społeczności żydowskiej z terenów Generalnej Guberni. Zgładzonych zostało 2 mln Żydów.

Początek akcji nastąpił w Lublinie, w nocy z 16 na 17 marca 1942 r., wtedy do obozu w Bełżcu wyjechał pierwszy transport Żydów z likwidowanego getta. Sztab operacji znajdował się w Lublinie. Tam też 3 i 4 listopada 1943 r. została ona zakończona w ramach akcji „Erntefest" („Dożynki"). W ciągu dwóch dni w obozie koncentracyjnym na Majdanku oraz w obozach pracy w Trawnikach i Poniatowej zostało rozstrzelanych ponad 42 tys. Żydów.