Bliżej muzeum na Westerplatte

Rozpisany został konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję projektową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. Obejmie on miejsce wrześniowej bitwy.

Publikacja: 17.02.2023 03:00

Dyrektor MIIWŚ Grzegorz Berendt

Dyrektor MIIWŚ Grzegorz Berendt

Foto: PAP, Adam Warżawa

– Jest to główny etap realizacji inwestycji na Westerplatte związany z budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Efektem konkursu będzie wyłonienie zwycięskiej koncepcji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych, które przewidziano na drugą połowę 2025 roku, zaś ich zakończenie na 2027 rok – informuje „Rzeczpospolitą” dr hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej.

Czytaj więcej

Spór o Westerplatte nie wstrzymuje działań muzeum

– Jest to zadanie wyjątkowe i nobilitujące zarazem, ponieważ podmioty przystępujące do konkursu muszą zmierzyć się z niezwykłą materią, jaką jest historyczne pole bitwy, na którym opowiedziana zostanie historia wrześniowych walk na Westerplatte, jak i szerszy kontekst wojny obronnej 1939 roku – dodaje.

„W obiektach zostanie opowiedziana nie tylko historia wrześniowych walk na Westerplatte. Przedstawiony będzie także szerszy kontekst wojny obronnej 1939 r. Plenerowy charakter całego założenia pozwoli na utworzenie muzeum w obrębie historycznej przestrzeni – w tym w uczytelnionych reliktach przeszłości, otoczonych autentycznym krajobrazem. Centrum i serce kompleksu od 2022 r. stanowi nowy cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego, na którym pochowano obrońców Westerplatte. Dzięki trwającym wciąż badaniom archeologicznym do tej pory podniesiono z tej szczególnej ziemi ponad 60 tys. artefaktów. Najcenniejsze z nich będą prezentowane na wystawach ulokowanych na dostępnej przestrzeni dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej” – informuje Muzeum II Wojny Światowej.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne o łącznej kwocie 240 tys. zł brutto. Zwycięzca otrzyma możliwość opracowania pełnej dokumentacji projektowej. Zgłoszenia w tym postępowaniu można składać do 3 marca 2023 r. do godz. 12.

Przypomnimy, że nowe muzeum obejmie teren około 26,5 tys. mkw. Już przebudowany został cmentarz wojskowy. Odbudowanych zostanie siedem obiektów wchodzących przed wojną w skład Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Powierzchnia wystawy stałej będzie wynosić prawie 3,5 tys. mkw.

Na Westerplatte powstanie muzeum plenerowe, oparte na oryginalnych ścieżkach komunikacyjnych dawnej składnicy, ale też „połączy nowoczesną architekturę z odbudową reliktów”. Ogłoszony konkurs obejmuje strefy magazynowo-wojskowe składnicy, w tym placówkę Fort, wybrane magazyny amunicyjne, budynek zawiadowcy stacji oraz uczytelnienie fragmentu czerwonego muru, który stanowił granicę składnicy.

Historia Polski
"Zapałczarnia" stara się o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa UNESCO
Historia Polski
Izrael: Engelking i Tokarczuk z doktoratami. Kwaśniewski: Inna ocena w Polsce
Historia Polski
Rok 880 – pierwszy chrzest Polski?
Historia Polski
Zamach w Adrii. Droga bez powrotu
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Historia Polski
W okolicach Kołobrzegu znaleziono bullę papieską
Historia Polski
Instytut Pileckiego upamiętni Polaków powieszonych za pomoc Żydom