Serię wydarzeń upamiętniających ten zryw narodowy zainauguruje 22 stycznia widowisko muzyczne w Teatrze Narodowym w Warszawie, przygotowane przez Biuro Niepodległa we współpracy z Muzeum Historii Polski. Muzycy w nowych aranżacjach zagrają utwory z czasów Powstania Styczniowego, a aktorzy zinterpretują literackie upamiętnienia zrywu z lat 1863–1864.

Wystawy przygotują Muzea Narodowe w Przemyślu, Białymstoku, Lublinie (Kraśnik), Ossolineum we Wrocławiu. Na Zamku Królewskim w Warszawie będzie można oglądać ekspozycję „Miłość i obowiązek. Powstanie Styczniowe 1863”, uwzględniającą wątki powstania na Litwie. W polskich placówkach dyplomatycznych na świecie będzie można oglądać wystawę „Walka o wolność. Powstanie Styczniowe 1863–1863”, przygotowaną przez Muzeum Historii Polski.

Czytaj więcej

Polska będzie istnieć, dopóki Polacy będą się buntować

Od wiosny 2023 roku w kolejnych miejscowościach, począwszy od Warszawy, będzie prezentowana multimedialna wystawa „1863–1864”. We wnętrzu rotundy będą wyświetlane materiały ikonograficzne i opowieści o ludziach związanych z Powstaniem Styczniowym. Głos zostanie oddany bohaterom tamtych wydarzeń – narracja oparta będzie na ich wspomnieniach, relacjach, dokumentach. Wystawa zostanie zaprezentowana nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, a jeśli to będzie możliwe – również na Ukrainie.

Planowane są też konferencje i debaty poświęcone Powstaniu Styczniowemu, jego znaczeniu i dziedzictwu. Przygotowane zostały również liczne publikacje poświęcone temu wydarzeniu historycznemu. Na portalu www.powstanie1863-64.pl umieszczony zostanie pakiet edukacyjny dla nauczycieli i uczniów zawierający scenariusze lekcji, wypisy ze źródeł, kolorowanki i quizy oraz artykuły historyczne, sylwetki bohaterów zrywu, a także wywiady, podcasty i audiobooki, w tym np. „Noc 22 stycznia” autorstwa Józefa Piłsudskiego.

Zostanie także opracowany internetowy spis mogił powstańców styczniowych. Narodowy Bank Polski przygotuje emisję dwóch monety kolekcjonerskich (złote 200 zł i srebrne 20 zł) upamiętniających rocznicę powstania.

Na portalu www.powstanie1863-64.pl umieszczony zostanie pakiet edukacyjny dla nauczycieli i uczniów zawierający scenariusze lekcji, wypisy ze źródeł, kolorowanki i quizy

W 160 rocznicę egzekucji ostatniego dyktatora powstania Styczniowego, Romualda Traugutta, czyli 5 sierpnia 2024 r., Biuro Niepodległa wraz z Muzeum Historii Polski przygotują plenerowe multimedialne widowisko na Cytadeli Warszawskiej.

Biuro „Niepodległa” przeprowadziło konkurs w ramach którego dofinansowanie na łączną kwotę 4,5 mln zł otrzymało 130 podmiotów m.in. samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, które zorganizują lokalne obchody rocznicy. Najczęściej zorganizują one rekonstrukcje historyczne oraz wystawy.

Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego przygotowało Muzeum Historii Polski m.in. we współpracy z Biurem „Niepodległa”. Nad koordynacją dwuletniego programu obchodów czuwa specjalny pełnomocnik ministra kultury, Wojciech Kalwat.

Czytaj więcej

Powstanie styczniowe. Walka bez szans

Powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. Było największym powstaniem przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Trwało prawie dwa lata. Złożyło się na nie ponad tysiąc dwieście bitew i potyczek, ponad 200 tys. osób było bezpośrednio zaangażowanych w walki. Powstańcy walczyli pod znakiem trójdzielnego herbu, na którym obok polskiego Orła i litewskiej Pogoni widniał wizerunek Michała Archanioła, symbolizującego Ruś (obejmującą tereny dzisiejszej Ukrainy i Białorusi). Przyświecało im hasło: Równość – Wolność – Niepodległość.