Niemiecki historyk chce pomóc bliskim więźniów Auschwitz

Niemiecki historyk, dr Wulff Bickenbach, poszukuje bliskich osób, które w czasie wojny zostali skazani przez sądy i wywiezieni do obozu Auschwitz. Z zachowanych akt, które przeanalizował wynika, że krewni osób nie byli informowani o ich losie. Historyk może pomóc bliskim uzyskać więcej informacji na temat ofiar wojny.

Publikacja: 08.12.2022 11:41

Obóz Auschwitz

Obóz Auschwitz

Foto: materiały archiwalne

Historyk dr Wulff Bickenbach przypomina, że w latach 1940-1944 w stołecznych miastach dystryktów tzw. Generalnego Gubernatorstwa powołane zostały „sądy niemieckie“.

Skazani przez te sądy - w tym ok. 7 000 osób z dystryktu warszawskiego - po odbyciu kary, deportowani byli - przy udziale poszczególnych komendantów Policji Bezpieczeństwa - do obozu w Auschwitz.

„Z zachowanych akt nie wynika, aby krewni osób deportowanych informowani byli o tej procedurze” – uważa dr Wulff Bickenbach. „W literaturze naukowej ta część historii polskiej, żydowskiej i niemieckiej nie została dotychczas zbadana” – dodaje. 

Czytaj więcej

Sponsorzy Hitlera. Chciwość warta milionów ofiar

„Jako historyk zajmuję się regularnie, od roku 2006, kwerendą w zbiorach archiwów Warszawy. Cyfrowa analiza i porównanie danych zawartych w aktach sądowych, danych dotyczących osób deportowanych z dystryktu warszawskiego oraz danych ze zbiorów archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau wykazało zbieżność kilkuset nazwisk osób, które mogą być przedmiotem poszukiwań” – opisuje.

Historyk apeluje do zainteresowanych poszukiwaniem swoich przodków, żyjących w wymienionym okresie, o przekazanie mu na adres e-mailowy (germancourt1940@gmail.com) zapytania z danymi ofiary

„Poprzez udostępnienie zbiorów polskich archiwów możliwe byłoby przekazanie żyjącym obecnie potomkom więźniów obozu koncentracyjnego informacji, które pozwoliłyby na uzyskanie przez nich pewności co do miejsca przebywania ich krewnych w okresie panowania nazistowskiego terroru” – uważa dr Wulff Bickenbach.

Niemiecki historyk apeluje do zainteresowanych poszukiwaniem swoich przodków, żyjących w wymienionym okresie, o przekazanie mu na adres e-mailowy (germancourt1940@gmail.com) zapytania z danymi ofiary, które on porówna z danych zgromadzonych w aktach sądowych i innych archiwach. Osoba taka będzie miała następnie możliwość zwrócenia się do odpowiednich archiwów o szczegółowe dane.

Historyk dr Wulff Bickenbach przypomina, że w latach 1940-1944 w stołecznych miastach dystryktów tzw. Generalnego Gubernatorstwa powołane zostały „sądy niemieckie“.

Skazani przez te sądy - w tym ok. 7 000 osób z dystryktu warszawskiego - po odbyciu kary, deportowani byli - przy udziale poszczególnych komendantów Policji Bezpieczeństwa - do obozu w Auschwitz.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Historia Polski
Strajk zakończony stanem wojennym
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Historia Polski
IPN: akcja „Wisła” nie była zbrodnią
Historia Polski
Piechota polska w średniowieczu
Historia Polski
Zapomniany „ojciec niepodległości”
Historia Polski
Polscy królobójcy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości