Delegacja Muzeum Pamięci Sybiru otrzymała ją w trakcie I Kongresu Archiwistów „Otwarte Społeczeństwo – Otwarte Archiwa”, który odbył się w Kazachstanie. Uczestnicy tego kongresu odbyli serię wizyt studyjnych w kazachstańskich archiwach i muzeach. Szczególne znaczenie miał pobyt w Muzeum Ofiar Represji Politycznych w Kazachstanie, które mieści się niedaleko Ałmaty, w miejscowości Żanałyk.

Delegacja Muzeum Pamięci Sybiru otrzymała listę ustalonych przez kazachskich badaczy ofiar narodowości polskiej pochowanych w tym miejscu. Spis 124 nazwisk wraz z krótkimi biogramami m.in. z datą urodzenia i śmierci, miejscem pochodzenia odebrał dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. Przy każdym nazwisku widnieją daty z okresu 1937–1938, co oznacza, że są to ofiary tzw. operacji polskiej. Zgodnie z rozkazem nr 00485 ludowego komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa w ciągu niecałych dwóch lat do aresztów trafiło wówczas ok. 140 tys. Polaków mieszkających w ZSRR i innych obywateli radzieckich, którzy mieli coś wspólnego z Polską. Co najmniej 111 tys. Polaków rozstrzelano. Tych, którzy przebywali w Kazachstanie, pogrzebano w zbiorowych mogiłach, m.in. w miejscowości Żanałyk. Łącznie w tym miejscu zakopano 4 125 osób różnych narodowości.

Czytaj więcej

Masowe groby na terenie wojskowym w Rembertowie

Analogiczną listę z ofiarami narodowości koreańskiej otrzymała delegacja z Korei Południowej.

Lista 124 ofiar