Obok budowy Mauzoleum Prezydentów RP na uchodźstwie, zaplanowana jest budowa Izby Pamięci Prezydentów RP na uchodźstwie oraz uroczysty pochówek Prezydentów RP na uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Inicjatywa ta związana ze zwieńczeniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Zawirowania historyczne, których Polska doświadczyła w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, doprowadziły do powstania niezwykłego zjawiska w skali świata – istnienia „Polski poza Polską” – niezawisłego aparatu państwowego funkcjonującego poza granicami zniewolonego kraju. Polacy podejmowali działania dwutorowo: w konspiracji i podziemiu niepodległościowym oraz na emigracji, zabiegając o uwolnienie Polski spod okupacji niemieckiej i sowieckiej. Szczególne rozwiązanie, w postaci sprawowania władzy II RP na emigracji, pozwoliło – na mocy konstytucji kwietniowej z 1935 roku – zachować ciągłość instytucjonalnej władzy państwowej w czasie II wojny światowej, a następnie w okresie, kiedy Polska znajdowała się pod rządami komunistów. Dlatego rola i znaczenie Prezydentów RP na uchodźstwie – którzy działali i zmarli na emigracji, a następnie zostali pochowani poza granicami kraju – zasługuje na symboliczne upamiętnienie w wolnej Polsce oraz w pamięci Polaków, a także na popularyzację tych dokonań” – przypominają przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, którzy są współorganizatorami uroczystości.

Planowane jest sprowadzenie do Polski doczesnych szczątków trzech Prezydentów RP na uchodźstwie – Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Prace ekshumacyjne odbędą się na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark. W uroczystym pożegnaniu wezmą udział przedstawiciele polskich władz, środowisk polonijnych w Anglii, MSZ Wielkiej Brytanii. Transportem szczątków zajmą się polskie Siły Powietrzne. Szczątki zostaną sprowadzone z Londynu do Warszawy 12 listopada i tego samego dnia odbędzie się uroczysty pochówek w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Planowany jest też uroczysty koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Przy okazji tego wydarzenia zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania edukacyjna popularyzująca wiedzę na temat znaczenia Prezydentów RP na uchodźstwie i „fenomenu Rządu RP na uchodźstwie w kontekście ciągłości polskiej państwowości”. Planowana jest też budowa Izby Pamięci Prezydentów RP na uchodźstwie przy Mauzoleum w Świątyni Opatrzności Bożej oraz zaprojektowanie i przygotowanie wystawy stałej. Wystawa będzie prezentowała sylwetki Prezydentów RP, pamiątki i dokumenty oraz pokazywała tło historyczne Rządu RP na uchodźstwie. Za opracowanie merytoryczne wystawy odpowiada Instytut Pamięci Narodowej.

Projekt realizowany jest pod auspicjami Prezydenta RP przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Opatrzności Bożej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biurem Programu „Niepodległa”.