Będzie to największa liczba ofiar, których nazwiska zostaną ogłoszone podczas jednej uroczystości. Podczas poprzedniej konferencji, która miała miejsce w sierpniu 2021 r. podano do publicznej wiadomości 26 nazwisk.

Wśród nowo zidentyfikowanych znajdują się m.in. ofiary operacji „Lawina” – żołnierze Zgrupowania NSZ kpt. Henryka Flamego „Bartka”, ofiary zbrodni UPA w Jaworniku Ruskim, działacze podziemia antykomunistycznego zamordowani w Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu i Lublinie, a także odnalezione w ramach działań IPN na terenie tzw. Łączki Cmentarza Wojskowego na Powązkach w 2013 i 2017 roku. Dotychczas Instytut Pamięci Narodowej zidentyfikował 220 osób.

Jak podkreślają pracownicy IPN od kilku lat korzysta on m.in. z narzędzia udostępnionego przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) - systemu CODIS.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi działania poszukiwawcze na terenie całego kraju, prowadził także prace m.in. na Ukrainie, Białorusi, na Litwie oraz w Niemczech.