- "Karta" powstała w oporze wobec stanu wojennego, przeciw Peerelowi. Od początku III RP występujemy o systemowy udział państwa w pracach nad historią najnowszą, a przeciw zideologizowanej polityce historycznej. Wiemy, że sama pamięć może zbliżać także dawnych wrogów, nie wtedy jednak, gdy się jej używa na rzecz wrogości. Idziemy przez najciemniejsze kręgi przeszłości, by służyć pokojowi demokratycznemu, łączeniu ludzi, środowisk, pokoleń, narodów. Wbrew narastającej wokół destrukcji społecznej, to ma być Kartą porozumienia – podkreślił Zbigniew Gluza, założyciel i prezes Ośrodka "Karta".

Od 1982 roku ukazało się 135 numerów "Karty" - 19 numerów gazetki podziemnej, 7 almanachu podziemnego i 109 kwartalnika historycznego.

Ośrodek "Karta" wydał też 266 książek, albumów i broszur merytorycznych.

Ośrodek prowadzi też 10 serwisów internetowych, organizuje 28 ogólnopolskich konkursów.

Archiwum Ośrodka "Karta" zawiera 490 tys. fotografii, 6 tysięcy nagranych relacji i 1500 metrów dokumentów.

W styczniu planowana jest premiera publikacji prezentującej kolejne lata działalności, zestawienia podstawowych danych o Ośrodku, a także wystąpienia 40 Ambasadorów oraz 18 Partnerów Czterdziestolecia.

W lutym ukaże się 110 numer "Karty" z przesłaniem na rok 2022.

Od początku III RP występujemy o systemowy udział państwa w pracach nad historią najnowszą, a przeciw zideologizowanej polityce historycznej

Zbigniew Gluza, założyciel i prezes Ośrodka "Karta"

W kwietniu planowane jest ogłoszenie Domu Wschodniego, będącej zapowiedzią oddolnej współpracy polsko-ukraińsko-białorusko-rosyjskiej.

Na maj zaplanowano premierę dwutomowej księgi "Polacy na Wschodzie", z licznymi świadectwami osób, które po II wojnie pozostały za wschodnią granicą.

Czytaj więcej

Wielka ucieczka z Polski Jaruzelskiego

W maju w Muzeum POLIN zorganizowany zostanie również Dzień Żydowski - podsumowanie stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, w kontekście narastającego współcześnie antysemityzmu. Z kolei na czerwiec zaplanowano Dzień Niemiecki w Niemieckim Instytucie Historycznym, poświęcony stosunkom polsko-niemieckim w ostatnich czterech dekadach w kontekście XX wieku.

W czerwcu odbędzie się Gala KARTY - spotkanie rocznicowe kilkuset współpracowników i sprzymierzeńców Ośrodka, premiera filmu dokumentalnego, wręczenie III Nagrody KARTY za działania na rzecz pamięci historycznej służące wspólnocie obywatelskiej.

Ambasadorowie Czterdziestolecia KARTY

Anne Applebaum, Czesław Bielecki, Andrzej Budek, Max Cegielski, Jarosław Chołodecki, Sylwia Chutnik, Piotr M.A. Cywiński, Justyna Czechowska, Maciej J. Drygas, Antoni Dudek, Anna Dziewit-Meller, Katarzyna Grochola, Władysław Grochowski, Magdalena Grzebałkowska, Agnieszka Holland, Wojciech Jagielski, Maja Komorowska, Tomasz Lipiński, Cezary Łazarewicz, Piotr Niemczyk, Małgorzata Niezabitowska, Janina Ochojska, Piotr Odrzywołek, o. Wacław Oszajca, Bartosz Panek, Piotr Piniński, Adam Daniel Rotfeld, Paula Sawicka, Andrzej Seweryn, Wojciech Stanisławski, Jacek Stawiski, Małgorzata Szejnert, Wojciech Szot, Marian Turski, Agata Tuszyńska, Bartosz Węglarczyk, Bartosz T. Wieliński, Rafał Wnuk, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Piotr Zychowicz