Materiał powstał we współpracy z Tauron

Gra toczy się o wysoką stawkę: bezpieczeństwo energetyczne nas wszystkich. Polska nie może uzależnić się od energii kupowanej poza krajem. Należy też uchronić społeczeństwo przed widmem ubóstwa energetycznego. O fundusze na sprawiedliwą transformację Polski walczy Tauron, największy dostawca energii w Polsce i inicjator Zielonego Zwrotu polskiej energetyki.

Zasady unijnej energetycznej gry zmieniają się błyskawicznie. Propozycje rozwiązań zawarte w unijnym pakiecie klimatycznym „Fit for 55" pokazują, że Bruksela obrała kurs na zeroemisyjność. Polska znajduje się w centrum tych zmian.

– Dobrze zaplanowana transformacja powinna zostać uzbrojona w tarczę ochronną dla regionów od lat związanych z tradycyjną energetyką, a równocześnie stymulować powstanie nowych gałęzi przemysłu i usług, które będą stanowiły o sile i innowacyjności gospodarki – podkreśla Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu Taurona.

Cenę za zmiany płacą dziś takie kraje, jak Polska, gdzie wciąż 70 proc. energii wytwarza się z węgla. Liczby te szczególne znaczenie zyskują w kontekście unijnego rynku handlu emisjami (EU ETS). Tylko w ciągu bieżącego roku ceny uprawnień do wyemitowania tony dwutlenku węgla wzrosły o 100 proc., co radykalnie przekłada się na finalny rachunek dla statystycznego klienta. – Potrzebujemy szybkich działań i ogromnych pieniędzy, by sprostać wyzwaniom generowanym przez unijną politykę klimatyczną. Według szacunków organizacji branżowych nakłady inwestycyjne na transformację energetyczną Polski osiągną poziom 136 mld euro w perspektywie 2030 roku. Suma ta czterokrotnie przekracza łączną kwotę obecnie dostępnych krajowych i unijnych środków na dekarbonizację polskiej gospodarki – przypomina prezes Michałowski.

Optymizmem nie napawają też długoterminowe perspektywy na rynkach paliw kopalnych. Analitycy przewidują, że kurs zwyżkowy pozostanie z nami w najbliższych latach. Jednak zielona rewolucja w polskiej energetyce dzieje się już teraz, a w przyszłości ma przyspieszać. Tauron od dwóch lat wdraża strategię Zielonego Zwrotu. Zgodnie z założeniami do 2030 roku chce wytwarzać minimum 66 proc. energii ze źródeł OZE przy równoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o połowę. – Te kluczowe, ale stopniowo wdrażane zmiany, w nieodległej perspektywie pozwolą wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i uniezależnić nas od importu surowców i samego prądu z zagranicy – podkreśla Artur Michałowski.

Przyszłość w sieci

O jaką stawkę toczy się gra, pokazuje obecnie sytuacja na europejskim rynku gazowym – braki surowca i geopolityczne interesy doprowadzają do rekordowych zwyżek cen na energii elektrycznej, a mechanizmu solidarności europejskiej np. w postaci wspólnych zakupów gazu nadal nie widać.

Ścieżka do osiągnięcia neutralności klimatycznej wiedzie jednak po liniach przesyłowych. Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej stanowi jeden z największych priorytetów inwestycyjnych Taurona, bo to właśnie sieć umożliwia bezkolizyjne przyłączenia nowych zielonych mocy wytwórczych. W ostatnich tygodniach firma podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym gigantyczną umowę na 2,8 mld zł. To największe finansowanie korporacyjne udzielone przez ten bank w Polsce. Kwota kredytu w całości ma zostać przeznaczona właśnie na sieci energetyczne koncernu w najbardziej uprzemysłowionych południowych częściach kraju.

– Nowa umowa kredytu jest wyraźnym sygnałem dla inwestorów, że aktywnie realizujemy swoje założenia strategiczne, jak również potwierdza możliwość długoterminowej współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi w realizacji strategii opierającej się o silną dystrybucję i rozwój OZE – wyjaśnia Michałowski.

Tauron przeciera ścieżki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania zielonych inwestycji. Wiosną koncern zdecydował się na pierwszy w Polsce program emisji obligacji zrównoważonego rozwoju na kwotę 1 mld zł. Jest to niezwykle ważne w kontekście włączania sektora finansowego w zieloną transformację Polski. Obecnie banki wciąż z dużą rezerwą angażują się inwestycje podmiotów, które w swoim miksie posiadają aktywa węglowe. W tym kontekście wydzielenie konwencjonalnych jednostek wytwórczych i kopalń z grup energetycznych musi stanowić priorytet.

Oddech na inwestycje

Dzięki wydzieleniu aktywów węglowych polskie koncerny energetyczne zyskają oddech inwestycyjny i większe możliwości pozyskiwania taniego finansowania. A to właśnie o wydatki inwestycyjne oparta będzie nowoczesna energetyka, w której koszty zmienne będą odgrywać marginalne znaczenie. – Wydzielenie z grupy konwencjonalnych aktywów oraz kopalni będzie mieć korzystny wpływ na profil kredytowy Taurona oraz możliwość pozyskiwania zewnętrznego finansowania, co pozwoli na przyspieszenie realizacji założeń Zielonego Zwrotu – podkreśla Artur Michałowski.

Już teraz Tauron dysponuje dziewięcioma farmami wiatrowymi o mocy przekraczającej 380 MW. Kolejne dwa projekty takich elektrowni są teraz w budowie. Do 2025 roku firma chce mieć zainstalowane w odnawialnych źródłach energii około 1100 MW. Ciekawym pomysłem katowickiego koncernu jest budowa farm fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy. Pierwszą taką farmę firma uruchomiła w ubiegłym roku na terenie dawnej elektrowni w Jaworznie. Kolejne tego typu instalacje mają powstać w Mysłowicach oraz Stalowej Woli.

Jednak rola, którą do odegrania w bezpieczeństwie kraju mają koncerny energetyczne, wykracza już poza dostarczanie samego prądu. To także nowoczesne technologie podnoszące jakość życia i wyrównujące szanse mieszkańców terenów słabiej zurbanizowanych. W ostatnim czasie Tauron wybudował ponad 4 tys. km sieci światłowodowej, która swoim zasięgiem obejmuje tzw. białe plamy, czyli miejsca bez dostępu do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo firma prowadzi we Wrocławiu projekt Inteligentne Miasto. W ramach projektu Tauron przy wsparciu technologii Microsoftu dostarczy wrocławianom usługi, które wpłyną na oszczędność energii, usprawnienie ruchu ulicznego, zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę środowiska. Mieszkańcy będą mieli dostęp do przydatnych informacji o jakości powietrza, wolnych miejscach parkingowych oraz natężeniu ruchu.

Materiał powstał we współpracy z Tauron