W tworzeniu nowych przepisów będą mogli uczestniczyć wszyscy Małopolanie. Co mieszkańcy Małopolski wiedzą o smogu? Okazuje się że całkiem sporo. W wielu przypadkach nie trzeba im tłumaczyć, że wpływa na ich życie. Prawie połowa ankietowanych mieszkańców regionu (44 procent) stwierdziła, że zanieczyszczenie powietrza jest dla nich ważnym, osobistym problemem. I nic dziwnego – zły stan powietrza wpływa niemal na każdą sferę ich życia. I nie dotyczy to tylko mieszkańców dużych miast, ale i mniejszych miejscowości. W Małopolsce wciąż działa około 400 000 kotłów węglowych, które nie spełniają najważniejszych norm jakości wyznaczonych w unijnych przepisach.

Rakotwórczy dym

Które z pieców najbardziej nam szkodzą? Chodzi o kotły grzewcze, które spełniają jedynie najniższe kryteria jakości spalin, a często nie spełniają żadnych. Nie mają między innymi systemów dozowania paliwa i powietrza do kotła. Przez to zanieczyszczają najbardziej. W wielu takich urządzeniach, oprócz spalania węgla złej jakości, wilgotnego drewna czy koksu lądują także odpady.

Najbardziej nieekologiczne piece i kotły przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza poprzez emisję pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu. Zanieczyszczone powietrze powoduje nie tylko nowotwory. Mieszkańcy „zasmogowanych" miejscowości mogą częściej zapadać na astmę, alergie czy zapalenie spojówek. Dokuczać może im też czasowy kaszel i duszności. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży. Według badań oddziaływanie podwyższonego stężenia najdrobniejszych pyłów może spowodować wzrost zawałów w tym okresie nawet o 30 proc.

Ważna rola gmin

Nowe propozycje działań na rzecz ochrony powietrza zebrane zostały w projekcie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Co się w nim znajduje, jakie propozycje będą konsultowane z Małopolanami?

Projekt Programu to szereg konkretnych obowiązków dla gmin. Samorządy lokalne miałyby być zobowiązane do informowania mieszkańców o aktualnej jakości powietrza, wprowadzonych stopniach zagrożenia – jeśli będą występowały oraz umożliwienia zgłaszania naruszeń przepisów ochrony środowiska. Dodatkowo, w każdym urzędzie będzie zatrudniony Ekodoradca – specjalista ds. ochrony powietrza. Jego zadaniem będzie m.in.: poszukiwanie dofinansowania do wymiany starych pieców, odnawialnych źródeł energii oraz prowadzenie edukacji ekologicznej. Ekodoradcy pomogą wypełnić dokumenty związane z dotacjami i podpowiedzą jak najefektywniej uzyskać ciepło w domu.

Jaka będzie dokładna lista nowych, antysmogowych obowiązków? Tego dowiemy się po konsultacjach społecznych z mieszkańcami, którzy będą mieli wpływ na ostateczny kształt ekologicznych regulacji. W połowie roku Sejmik będzie obradował nad ostatecznym kształtem Programu.

Program obliguje gminy do prowadzenia kontroli i zaleca także utworzenie straży odpowiedzialnych za kontrole palenisk i weryfikowanie podejrzenia spalania śmieci. Takie kontrole miałyby być szybkie i skuteczne tzn. zakończone poborem próbki popiołu. Zadania gmin nie ograniczą się jednak tylko do kontroli. Urzędy mają również pomagać mieszkańcom w przejściu na ekologiczne źródła ogrzewania. Najubożsi Małopolanie powinni być objęci dodatkowym wsparciem, pokrywającym różnice w rachunkach za ogrzewanie. Większe nakłady finansowe powinny być też przeznaczane na odnawialne źródła energii (OZE). Chodzi między innymi o coraz popularniejsze panele słoneczne czy pompy ciepła. Wojewódzkie władze liczą też na gminne inwestycje w OZE. Jest też pomysł, aby wszystkie remontowane i nowobudowane szkoły, przychodnie zdrowia czy budynki urzędowe korzystały z odnawialnych źródeł energii.

Dla zdrowia i wolnego czasu

Nowy Program Ochrony Powietrza pozwoli Małopolsce odetchnąć pełną piersią. Czystsze powietrze przełoży się na stan zdrowia mieszkańców. To jednak nie koniec korzyści. Po przejściu na odnawialne źródła energii, pompę ciepła, sieć ciepłowniczą czy gaz mieszkańcy zyskają też czas i większy komfort. Kotła nie trzeba będzie pilnować, ogień nagle nie wygaśnie. Nie trzeba będzie spędzać długich godzin na czyszczeniu instalacji i dokładaniu do pieca.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej „UIOŚ”

informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

dla województwa małopolskiego.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. poprzez formularz dostępny pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje lub pisemnie na adres:

Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
lub ustnie do protokołu.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8.00–16.00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

- Materiał partnera