ESG a sztuczna inteligencja – czy to rzeczywisty dylemat na rynku pracy?

ESG i sztuczna inteligencja to dwa wzajemnie napędzające się mechanizmy – ocenia Artur Miernik, Partner EY Polska, lider praktyki Workforce Advisory w zespole People Advisory Services.

Publikacja: 31.05.2023 14:00

ESG a sztuczna inteligencja – czy to rzeczywisty dylemat na rynku pracy?

Foto: Tomasz Boniecki

Materiał partnera

Rozmawiamy o ESG, które oznacza nie tylko „zieloną” transformację biznesu, ale też zmianę w myśleniu o zarządzaniu ludźmi w organizacjach. Zacznę jednak od pytania, które ostatnio zadaje sobie wielu ekspertów ds. zasobów ludzkich, a mianowicie – czy sztuczna inteligencja opanuje rynek pracy, co w efekcie może oznaczać również koniec HR?

Sztuczna inteligencja powinna być wykorzystywana dla, a nie przeciw człowiekowi i z ostatnich wypowiedzi osób kluczowych dla jej rozwoju przebija autentyczne poczucie odpowiedzialności za to, aby prawnie uregulować pokusy naruszenia tego porządku. Z kolei schodząc na poziom zarządzania ludźmi: z naszych badań wynika, że 59 proc. polskich przedsiębiorstw nie planuje w ciągu najbliższych dwóch lat zmian w zatrudnieniu w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. W tym przypadku, oprócz braku technologii i kompetencji, realną barierę stanowią także aspekty prawne. Można zakładać, że gdyby wdrożenie sztucznej inteligencji oznaczało tylko prostą redukcję kosztów w firmach, to przedsiębiorcy z pewnością odnieśliby się do niej bardziej entuzjastycznie.

Jeśli zaś mówimy o końcu HR (ang. human resources), w moim odczuciu już dawno skończyła się pewna epoka w administrowaniu zasobami ludzkimi, bo technologia, która transformuje biznes, zmienia też rolę HR.

Jesteśmy na pewnym etapie transformacji funkcji HR. Spodziewam się w kolejnych latach stopniowej zmiany podejścia z najczęściej obecnie stosowanego modelu silosowego na rzecz myślenia wertykalnego, w którym działania HR przenikają całość organizacji. Najlepiej sprawdza się model oparty o People Partnerów, którzy są mentorami menedżerów, a ich działania są wspierane danymi analitycznymi z zespołu HR. Bliska współpraca z biznesem oparta na analizie danych i odpowiedzialność za wynik są kluczem do skuteczności działań zespołu HR.

Skoro informacje o „śmierci” HR są mocno przesadzone to na czym polega transformacja tej funkcji?

Widzę tutaj dwa aspekty. Pierwszy to wspomniana redefinicja HR m.in. poprzez postępującą cyfryzację. Drugi to udział HR w dostarczaniu wyniku organizacji, w jej rynkowym sukcesie. Digitalizacja HR uwalnia zasoby ludzkie, których czas pracy można przeznaczyć na zupełnie inne zadania niż dotychczasowe zarządzanie tzw. kadrami, płacami i szkoleniami. Co ważne, obecne wyzwania biznesowe leżą już zupełnie gdzie indziej. Dlatego przedsiębiorstwa zmierzają aktualnie w kierunku ludzi i kultury jako elementu swojego długofalowej strategii rozwoju.

Obecnie coraz częściej mówi się o sumie doświadczeń związanych z daną organizacją - początkowo firmy zajmował aspekt związany z doświadczeniami klientów, mierzono poziom lojalności klientów, przekładając ją na prognozy sprzedaży, udziały rynkowe itd. Dokładnie tę samą metodę zaczęto stosować w odniesieniu do doświadczeń pracowników, mierząc różne wskaźniki efektywności (KPI - z ang. Key Performance Indicators), dochodząc ostatecznie do przekonania, że obydwa aspekty składają się na jeden wynik firmy – i tutaj wracamy do ESG w HR.

Czy ESG w aspekcie ludzkim to zatem efekt wymogów, mody czy rozsądku organizacji?

ESG najlepiej ujmuje to, co widzimy w perspektywie zarządzania ludźmi teraz i w przyszłości, ponieważ stawia człowieka w centrum. Jako ESG rozumiemy takie aspekty jak wartości w organizacji, kulturę, która wspiera różnorodność, równość i dobrostan pracowników. Aktualnie zmiany dotykają wiele aspektów życiowych, a nie da się z sukcesem transformować biznesu bez zaangażowania ludzi, pracowników. Obserwujemy to w badaniach, m.in. we wspólnym przedsięwzięciu z Oxford University, gdzie kluczem do sukcesu w zmianie są ludzkie emocje. Potwierdza to też nasza praktyka w wielu projektach z klientami.

Jeśli nie przekonują kogoś, choć niesłusznie, emocje w biznesie to warto spojrzeć na trendy rynkowe. I tu obserwujemy dwa ważne, niezaprzeczalne trendy. Z jednej strony chodzi o jednoczesne starzenie i kurczenie się społeczeństwa oraz rosnącą rolę pokolenia Y i Z, jako największych „wyznawców” i propagatorów ESG, które to pokolenia będą nadawać ton na rynku pracy. Z drugiej zaś strony chodzi o wpływ technologii, która zmieni samą pracę w postępującej globalizacji, dając jej więcej elastyczności i możliwości dostosowania do potrzeb pracowników i pracodawców.

Dobrym przykładem mogą być firmy startujące w konkursie EY „Przedsiębiorca Roku”, organizowanym przez naszą firmę od ponad 20 lat. Obserwujemy te przedsiębiorstwa z dużą uwagą i widzimy, że w długim okresie rynkowo wygrywają przedsiębiorcy, którzy stawiają na zasoby ludzkie i budują silne „S,” które jest niczym innym jak częścią ESG.

A zatem podsumowując – czy ESG i sztuczna inteligencja to sprzeczne kierunki rozwoju rynku pracy?

To dwa wzajemnie napędzające się mechanizmy. Sztuczna Inteligencja pozwoli jeszcze lepiej docenić człowieka, bo przecież widzimy jej ograniczenia, choćby w nierozróżnianiu prawdy i fałszu. Z drugiej strony automatyzacja procesów zwiększa produktywność, uwalniając przestrzeń dla ESG, aby lepiej skupić się na człowieku, jego potrzebach i rozwoju, na emocjonalnej złożoności, której przecież sztuczna inteligencja nie posiada.

Materiał partnera

Materiał partnera

Rozmawiamy o ESG, które oznacza nie tylko „zieloną” transformację biznesu, ale też zmianę w myśleniu o zarządzaniu ludźmi w organizacjach. Zacznę jednak od pytania, które ostatnio zadaje sobie wielu ekspertów ds. zasobów ludzkich, a mianowicie – czy sztuczna inteligencja opanuje rynek pracy, co w efekcie może oznaczać również koniec HR?

Pozostało 93% artykułu
Materiał partnera
AI w ESG: wielkie nadzieje, sporo niepewności
Materiał partnera
Jak sfinansować transformację ESG w polskich firmach?
Materiał partnera
ESG w łańcuchu dostaw: edukacja jest ważna, ale potrzebne jest też wsparcie regulacyjne
Materiał partnera
ESG w centrum uwagi polityków i biznesu
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Cyfryzacja służby zdrowia? Tak, ale bez pochopnych decyzji
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał