Młodzi są gotowi na transformację

Świadomość dotycząca kwestii związanych ze zmianą klimatu znacząco wzrasta, szczególnie wśród młodego pokolenia. To bardzo dobra wiadomość.

Publikacja: 31.05.2023 14:00

Konsumenci coraz bardziej interesują się tym, czy produkcja odbywa się z poszanowaniem środowiska na

Konsumenci coraz bardziej interesują się tym, czy produkcja odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego

Foto: shutterstock

Potrzebujemy powszechnej wiedzy i zaangażowania wszystkich i każdego z osobna w działania na rzecz zrównoważonej transformacji. Oczywiście wśród konsumentów znajdziemy tych, którzy entuzjastycznie angażują się we wszelkiego rodzaju działania wspierające zrównoważoną transformację i tego oczekują również od otoczenia. Są też jednak i tacy, dla których temat ten nie jest w żaden sposób interesujący (ich odsetek w ostatnich latach mocno się kurczy). Wciąż jest jednak potencjał do większej aktywności w tym obszarze i wprowadzenia zrównoważonych celów i ich realizacji do codziennego funkcjonowania. 65 proc. respondentów („Kantar Sustainability Sector Index 2022”) uważa, że ma wpływ na swoje otoczenie poprzez wybory, których dokonuje, i działania, które realizuje.

77 proc. respondentów badania przeprowadzonego przez BNP Paribas i Ipsos (którego wyniki opublikowano w magazynie Perspectives, kwartalniku Grupy BNP Paribas) jest zaniepokojonych zmianami klimatu. Wynik ten plasuje Polskę na drugim miejscu ex aequo z Francją zaraz za Włochami. Zaniepokojenie jest widoczne dużo bardziej wśród młodego pokolenia, które deklaruje gotowość do powzięcia większego wysiłku, jeśli miałoby to sprzyjać zrównoważonej transformacji. Wskazują jednak na potrzebę bardziej solidarnościowego podejścia do działania i oczekują pewnych benefitów rekompensujących ich wysiłki.

Dobra zmiana nawyków

Zmieniające się nawyki konsumentów mogą mieć istotny wpływ na poszczególne sektory gospodarki. I tak np. coraz więcej Europejczyków dostrzega potrzebę zintensyfikowania działań transformacyjnych w sektorze transportowym. Prawie czterech na pięciu Europejczyków (z Polakami i Włochami na czele) wskazuje, że najbardziej efektywnym działaniem w tym zakresie będzie dalszy rozwój publicznego transportu. 57 proc. respondentów wspomnianego badania deklaruje gotowość ograniczenia podróży samochodem, a 51 proc. chętnie skorzysta z transportu publicznego lub przesiądzie się na rower.

Konsumenci otwarcie deklarują też, że wspierają ograniczenie liczby produktów, z których mogą wybierać, jeśli to ma przynieść efekty w przyszłości. Są bardziej skłonni wybierać produkty, które mają oznaczenie „zrównoważona produkcja”, „dobry dla planety”, „lokalny produkt” czy „zrównoważone opakowanie”. Chcąc zyskać lojalnych konsumentów, firmy nie powinny jednak ograniczać się do wprowadzania pojedynczych produktów do swej oferty, ale powinny budować całą strategię i portfolio produktowe w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju. Te zmieniające się nawyki konsumentów powinny być brane pod uwagę przez spółki przy kształtowaniu kierunków strategicznych, przeglądzie innowacyjnych inicjatyw oraz portfolio produktowego.

Konsumenci, deklarując gotowość na zmianę nawyków oraz zaangażowanie w działania wspierające zrównoważoną transformację, artykułują wyraźnie też swoje oczekiwania wobec przedsiębiorców:

> konsumenci oczekują rzeczywistych i kompleksowych działań po stronie przedsiębiorstw, a nie tylko deklaracji czy strategii istniejących na papierze;

> firmy, które angażują się w transformację, zmieniając swoje modele biznesowe na długo przed wejściem w życie regulacji, postrzegane są przez konsumentów jako bardziej progresywne, wzmacniają swą reputację i wiarygodność, dzięki czemu zwiększają lojalność klientów. Przyjęcie zbyt zachowawczej strategii „poczekajmy i zobaczmy”, jakie będą minimalne wymogi regulacyjne albo jak zachowa się konkurencja, może się negatywnie odbić na postrzeganiu marki przez konsumentów. Firmy, które wyznaczają nowe standardy i odważnie wdrażają zrównoważone produkty do swojej oferty, osiągają dużo lepsze i bardziej stabilne w czasie wyniki finansowe;

> konsumenci oczekują większej przejrzystości, chcą otrzymywać rzetelne informacje o produktach, z których korzystają. Oczekują odpowiednich oznaczeń na etykietach i opakowaniach. Deklarują, że są w stanie zbojkotować firmy, które działają w sposób nieetyczny. 43 proc. respondentów („Kantar Sustainability Sector Index 2022”) deklaruje, że przestało kupować produkty/korzystać z usług z powodu ich negatywnego wpływu na środowisko.

Czas współdziałać

Konsumenci są otwarci na współdziałanie. Oczekują wręcz możliwości włączenia się i kontrybucji w inicjatywy działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rośnie świadomość i zrozumienie dla gospodarki obiegu zamkniętego, coraz więcej firm decyduje się na odkupowanie starych modeli np. telefonów czy sprzętu sportowego, a konsumenci doceniają takie działania, widząc wymierne korzyści dla środowiska. Szczególne zaangażowanie widać wśród młodych konsumentów (generacji Z), którzy zaangażowanie marki w kwestie zrównoważonego rozwoju postrzegają jako „must have”. Również ta grupa konsumentów bardzo mocno kieruje się kwestiami ESG jako kryterium decydującym o wyborze produktów (czy spożywczych, czy przemysłowych).

Konsumenci oczekują wkładu i działań wspierających również zrównoważoną transformację od strony instytucji państwowych, jak też sektora finansowego. Oczekują preferencyjnych warunków finansowania zielonych inwestycji, wsparcia w dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej, partnerstwa i systemowych rozwiązań. Odpowiadając na te oczekiwania, jako bank zaangażowany w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju chcemy być partnerem dla naszych klientów we wszystkich obszarach ich transformacji jako dostawca finansowania, przy wspieraniu analizy i planów dekarbonizacyjnych, oferując narzędzia oraz ekspertyzę w zakresie transformacji energetycznej. Budując wiedzę i wewnętrzne kompetencje wśród naszych pracowników, dzielimy się nimi z naszymi klientami i wspieramy ich we wdrażaniu zielonych zmian. 

Autorka jest dyrektorką Departamentu Strategii i Zarządzania Bankowością MSP i Korporacyjną w Banku BNP Paribas.

Potrzebujemy powszechnej wiedzy i zaangażowania wszystkich i każdego z osobna w działania na rzecz zrównoważonej transformacji. Oczywiście wśród konsumentów znajdziemy tych, którzy entuzjastycznie angażują się we wszelkiego rodzaju działania wspierające zrównoważoną transformację i tego oczekują również od otoczenia. Są też jednak i tacy, dla których temat ten nie jest w żaden sposób interesujący (ich odsetek w ostatnich latach mocno się kurczy). Wciąż jest jednak potencjał do większej aktywności w tym obszarze i wprowadzenia zrównoważonych celów i ich realizacji do codziennego funkcjonowania. 65 proc. respondentów („Kantar Sustainability Sector Index 2022”) uważa, że ma wpływ na swoje otoczenie poprzez wybory, których dokonuje, i działania, które realizuje.

Pozostało 85% artykułu
Materiał partnera
Strategii ESG nie da się zrealizować w oderwaniu od otoczenia
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Materiał partnera:
ESG a sztuczna inteligencja – czy to rzeczywisty dylemat na rynku pracy?
Materiał partnera
ESG wskazuje biznesowi kierunek zmian
Forum ESG
W stronę zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Materiał partnera
Zmiany w raportowaniu zrównoważonego rozwoju przełożą się na całą gospodarkę
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej