Pod koniec 2022 r. na świecie było aktywnych ponad 341 tysięcy ofert pracy związanych z ESG, na czele z ofertami dotyczącymi E, czyli szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii. Tak wynika z najnowszych danych firmy GlobalData, która monitoruje światowy rynek rekrutacji dużych firm z różnych branż.

Według jej statystyk w całym 2022 r. opublikowano ponad 2,3 mln ogłoszeń pracy związanej z ESG, o ponad 53 proc. więcej niż w 2021 r. Jak zwraca uwagę Sherla Sriprada, analityk GlobalData, rozwijane przez firmy przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego rozwoju i rosnący nacisk na wskaźniki dotyczące ryzyka klimatycznego i emisji CO2 wpływają też na decyzje rekrutacyjne przedsiębiorstw. I przekładają się na rosnące zapotrzebowanie na tzw. zielone talenty.

Miliony nowych stanowisk

Globalny rynek pracy dla „zielonych” talentów, którego rozwój przyspieszył po pandemii, rósł w ostatnich siedmiu latach (od 2015 r.) średnio po 40 proc. rocznie – wynika z ubiegłorocznego raportu portalu Linkedin. Jego analitycy szacują, że pracownicy związani z ESG zwiększyli swój udział w zatrudnieniu z 9,6 proc. w 2015 r. do 13,3 proc. w 2021 r. m.in. w wyniku szybko rosnącej liczby takich stanowisk w sektorze finansowym, w konsultingu i w IT.

Ekspertów, w tym analityków ESG, aktywnie rekrutowały też w ostatnich latach fundusze inwestycyjne, w tym szybko rosnące fundusze stawiające na inwestycje w zrównoważone spółki. Pilnie potrzebowały więc specjalistów do weryfikacji takich firm. Rośnie też liczba „zielonych” miejsc pracy w energetyce odnawialnej – zwłaszcza wiatrowej i solarnej, a także w zrównoważonej produkcji.

– Miejsca pracy są krytycznym elementem na drodze do zielonej transformacji – podkreślał komentując wyniki raportu Ryan Roslansky, prezes LinkedIn, przypominając, że według prognoz portalu zobowiązania i polityki klimatyczne przyczynią się do utworzenia milionów nowych miejsc pracy. Tę zmianę może jeszcze przyspieszyć kryzys energetyczny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainę, który zwiększy zapotrzebowanie na specjalistów i fachowców od OZE.

Zmiana w raportach

Według raportów Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej rozwój lądowych farm wiatrowych może przyczynić się w Polsce do powstania nawet 97 tys. miejsc pracy, a inwestycje w morską energetykę wiatrową (MEW) mogą do 2030 r. wygenerować ponad 100 tys. miejsc pracy. – Polska ma szansę stać się jednym z największych centrów MEW w Europie – oceniają eksperci PSEW.

Rozwój rynku pracy w obszarze ESG będą też pobudzać wchodzące w życie w kolejnych latach regulacje, które wymuszą większy zasięg i większy profesjonalizm raportowania niefinansowego. Za kilka lat znacznie powiększy się grupa spółek objętych tym obowiązkiem, któremu na razie podlegają największe spółki giełdowe i grupy kapitałowe. Zgodnie z przyjętą w listopadzie ubiegłego roku unijną dyrektywą CSRD, w 2026 r. już wszystkie duże firmy, także te nienotowane na giełdzie, będą musiały opublikować i poddać audytowi raporty niefinansowe za 2025 r., zaś w kolejnym roku tym obowiązkiem zostaną też objęte wszystkie spółki giełdowe, także te małe.

Część firm przygotowuje się już do nowych regulacji i zbierania danych niefinansowych, tym bardziej że już teraz coraz częściej pytają o nie banki, inwestorzy instytucjonalni i kandydaci do pracy.

Kadrowe braki

Dorota Kubiak, dyrektor HR w EY Polska, potwierdza, że temat ESG jest ważny także dla kandydatów, którzy aplikują do EY. Coraz częściej oczekują oni, że pracodawca, z którym wiążą swoją przyszłą karierę, będzie promował ważne dla nich wartości i podejście do ochrony środowiska naturalnego.

Takie oczekiwania wpływają na rozwój rynku pracy w ESG, tym bardziej że – w niedawnym badaniu agencji zatrudnienia Manpower, które objęło ponad pół tysiąca firm w Polsce, jedynie 5 proc. z nich ma w swoich zespołach wszystkie talenty i umiejętności, jakich potrzebuje do realizacji planowanych działań ESG. 53 proc. pracodawców objętych sondażem Manpower planuje więc w 2023 r. rekrutacje nowych pracowników w obszarze ESG.

Magdalena Bylinowicz, dyrektor w firmie rekrutacyjnej HRK, ocenia, że poszukiwanie specjalistów i ekspertów mających zarządzać transformacją firm w kierunku zrównoważonego rozwoju staje się jednym z dominujących kierunków rekrutacyjnych. Nie tylko ze względu na nowe obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym – firmy tworzą stanowiska w obszarze ESG również z powodu przewagi konkurencyjnej, jaką już dzisiaj zapewniają działania związane ze zrównoważonym rozwojem i strategią ESG.

Różnorodność ofert

Według ekspertki HRK w firmach, których działalność ma znaczący wpływ na środowisko (m.in. w przemyśle, TSL i w budownictwie), najczęściej poszukiwane są osoby z doświadczeniem w obszarze ochrony czy inżynierii środowiska, które potrafią przygotować system raportowania wskaźników środowiskowych. Z kolei spółki międzynarodowych korporacji, gdzie coraz częściej powstają komórki odpowiadające za obszar governance (G), rekrutują osoby z doświadczeniem w działach prawnych, compliance i ryzyk regulacyjnych. Pracodawcy poszukują też HR-owców oraz specjalistów CSR i PR, którzy zajmą się nie mniej istotnym filarem ESG – polityką społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniom (S).

Jak wynika z badania Manpower, 79 proc. pracodawców planuje wewnętrzną rekrutację w ramach własnej firmy, ale 36 proc. zamierza szukać specjalistów i menedżerów ESG na rynku, zaś 30 proc. sięgnie po zewnętrznych konsultantów. Tę potrzebę już zawczasu dostrzegły czołowe spółki doradczo-audytorskie, które w ostatnich latach mocno postawiły na rozwój zespołów eksperckich w tym obszarze. Dorota Kubiak z EY Polska podkreśla, że w 2022 r. firma aktywnie rozbudowywała swoje zespoły w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju.

Opinia partnera cyklu "Rzeczpospolitej" - Forum ESG

Oferty pracy w ESG będą dotyczyć nie tylko aspektów środowiskowych

Wioletta Marciniak-Mierzwa, senior manager w People Advisory Services, EY Polska:

Do tej pory liderami zrównoważonego rozwoju były firmy związane z zieloną energią i banki, które w zarządzaniu ryzykiem uwzględniały wskaźniki ESG. Również wiele spółek produkcyjnych i logistycznych, zwłaszcza w ramach międzynarodowych korporacji, już od dłuższego czasu mierzy swój ślad węglowy, wprowadza zarządzanie odpadami i elementy gospodarki obiegu zamkniętego czy też optymalizuje zarządzanie swoimi nieruchomościami z myślą o klimacie. Stąd duża popularność stanowisk ds. ESG w tych sektorach gospodarki.

Najbliższe lata otwierają jednak nową perspektywę dla specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z unijną dyrektywą CSRD duże firmy będą musiały zaraportować wpływ swojej działalności na społeczeństwo i środowisko już od 2024 r., a w kolejnych latach dołączą do nich notowani na giełdzie przedstawiciele sektora MŚP.

ESG stanie się więc istotnym elementem strategii i zarządzania rosnącej grupy przedsiębiorstw. Symptomatyczne w tych zmianach jest także uwzględnianie czynników pozafinansowych, takich jak np. poszanowanie praw człowieka i ESG w całym łańcuchu wartości.

Dlatego też oferty pracy dla specjalistów ESG dotyczyć będą nie tylko aspektów środowiskowych, ale również polityki HR. Już w tej chwili powstają stanowiska do spraw zarządzania różnorodnością i równością płac oraz dobrostanem pracowników (DEI).

Prognozujemy, że ten trend będzie w organizacjach zyskiwał w kolejnych latach coraz większe znaczenie, także ze względu na oczekiwania kandydatów do pracy.

Specjaliści ds. ESG mają dobre perspektywy zawodowe

Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland

Zagadnienia kryjące się pod ESG zyskują w firmach coraz większy priorytet, odzwierciedlając zmiany społeczne zaobserwowane w okresie ostatnich 10–20 lat. Perspektywy zawodowe specjalistów w dziedzinie ESG są zatem pozytywne.

Na polskim rynku nadal jest stosunkowo niewielu profesjonalistów o takim profilu zawodowym, jednak zapotrzebowanie na nich rośnie – szczególnie w międzynarodowych korporacjach, w spółkach notowanych na giełdzie i w firmach doradczych.

W przypadku globalnych firm ulokowane w polskich filiach stanowiska związane z ESG, diversity and inclusion lub zrównoważonym rozwojem bardzo często mają charakter wykonawczy. W praktyce oznacza to, że rolą osób na nich zatrudnionych jest realizacja globalnej polityki przedsiębiorstwa oraz weryfikacja, czy przestrzegane są jej zapisy.

Specjaliści ds. ESG są zatrudniani również w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. W tym przypadku takie osoby odpowiadają za budowanie modeli i obliczanie ryzyka związanego np. ze zmianami klimatycznymi. W ekspertów w dziedzinie ESG inwestują również firmy konsultingowe, które coraz częściej budują zespoły doradcze koncentrujące się na tym zagadnieniu.

Są to role multidyscyplinarne, zazwyczaj na szczeblu starszego specjalisty lub eksperta.

W rekrutacjach od kandydatów najczęściej oczekuje się doświadczenia zdobytego w środowisku biznesowym, znajomości zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, raportowaniem i compliance, umiejętności zarządzania projektami oraz wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich. AB.

Opinia partnera cyklu "Rzeczpospolitej" - Forum ESG