Forum Ekonomiczne w Karpaczu od ponad trzech dekad stanowi platformę dla przedstawicieli nauki, polityki i biznesu do wymiany myśli na temat najbardziej palących problemów i wyzwań dzisiejszego świata. Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji, która jest częścią zbliżającej się XXXII edycji Forum Ekonomicznego.

Polska wchodzi w gorący okres kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Wszystkie ugrupowania polityczne przedstawiają swój program i kandydatów. W mediach ścierają się poglądy i różne wizje rozwoju Polski. Jesienią Polacy zadecydują, czy chcą kontynuacji dotychczasowej linii i oddadzą rządzącym władzę na trzecią kadencję parlamentu, czy też okaże się, że wizja opozycji będzie bardziej przekonująca i to ona przejmie ster rządów w państwie. W Polsce w okresie po przemianach demokratycznych lat 90. żadna z partii nie sprawowała rządów przez trzy kadencje. Stąd ogromna waga tegorocznych wyborów – w przypadku zwycięstwa rządzący przejdą do historii.

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu w panelu „Wizje rozwoju Polski – sens przemian” spotkają się publicyści, politycy i socjologowie. Uczestnicy będą prowadzić dyskusję dotyczącą wizji rozwoju Polski w kolejnych latach. Paneliści: Zdzisław Krasnodębski, Parlament Europejski; Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN; Marek Konarzewski, Polska Akademia Nauk; Jarosław Kaczyński, wiceprezes Rady Ministrów; Bronisław Wildstein, publicysta.

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu 5-7 września 2023 r.
www.forum-ekonomiczne.pl