Jakich konsekwencji w wymiarze geopolitycznym, ekonomicznym i ekologicznym możemy oczekiwać w perspektywie krótko- i długoterminowej? Okoliczności takie jak agresja rosyjska na Ukrainę w 2022 r. i perturbacje na globalną skalę, wywołane przerwaniem łańcuchów dostaw i gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych, głównie paliw kopalnych. Postawiło to gospodarki wielu państw przed wyzwaniem w zakresie dalszego rozwoju. Rozpoczęło się gorączkowe szukanie nowych ścieżek rozwoju i okres przyspieszonych transformacji energetycznych, co szczególnie widoczne jest np. w Europie. Europejskie założenia oparte na podstawach nieprzystających do rzeczywistości. Niektóre z krajów postanowiły wykonać skok do przodu i dokonać rewolucji nawet bardziej spektakularnych niż te zapisane w pakiecie Fit for 55.

Jednak czy przyspieszona, niejako wymuszona, rewolucja pozwoli na zachowanie zasad, na jakich opierają się Europa i państwa demokratyczne? Na jakim źródle zasilania powinna się opierać gospodarka Polska, europejska i światowa. Co jest przyszłością energetyki i czy na pewno warto pokładać bezgraniczną wiarę w odnawialne źródła energii? Czy skomplikowane czasy wymagają rozwiązań niekonwencjonalnych i zdecydowanych? No i ostatecznie, czy polska racja stanu jest w zakresie energetyki jednaka z polityką europejską?

W dyskusji na ten temat podczas Forum Ekonomicznego udział wezmą polscy i zagraniczni eksperci, m.in. prof. Gwythian Prins z London School of Economics; Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej; Malcolm Grimston, starszy ekspert ds. energii nuklearnej, Imperial College London; Agata Stremecka, prezes Fundacji Four Reasons; Mirosław Skowron, prezes zarządu, PERN SA.

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu
5-7 września 2023 r.
www.forum-ekonomiczne.pl