6 i 7 marca 2023 roku w Mikołajkach odbędzie się VIII Europejski Kongres Samorządów, który jest próbą pogłębienia i rozwinięcia wątków samorządowych obecnych na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Gośćmi kongresu są liderzy polskich i europejskich samorządów, przedstawiciele władz centralnych, biznesu, nauki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych.

W ramach kongresu 6 marca odbędzie się sesja „Nowa rzeczywistość nowej epoki”. Żyjemy w nowych, pełnych niespodziewanych zdarzeń czasach, a pandemia i wojna w Ukrainie stały się prawdziwą próbą dla nas wszystkich. Wydarzenia te podkreśliły tylko, jak istotne jest, by w sytuacjach kryzysowych obywatele mogli liczyć na sprawnie funkcjonujące władze, organizacje pomocowe oraz systemy cyfrowe. Nowa rzeczywistość na dobre wprowadziła do naszego życia zdalny tryb pracy oraz załatwiania spraw urzędowych. Niektóre kwestie, jak choćby pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom, wymagają jednak bezpośrednich działań i pokazują, jak w praktyce jesteśmy przygotowani na wyjątkowe sytuacje. Pokazują one również, jak ważne są skuteczne, skoordynowane akcje władz różnego szczebla z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi. Jak wypracować solidarność ponad podziałami w działaniach samorządów i innych instytucji? Na to oraz inne pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy sesji „Nowa rzeczywistość nowej epoki.”

Moderatorem sesji będzie Bogusław Chrabota (redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”). W ramach sesji wystąpią: Bert Häggblom (przewodniczący Parlamentu Wysp Alandzkich-Lagting, Finlandia), Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa marmińsko-mazurskiego), Paweł Szefernaker (sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym), Line Hatmosø Hoem (burmistrz regionu Møre og Romsdal, Norwegia), Michał Ziółkowski (członek zarządu ds. techniki, PLAY).

VIII Europejski Kongres Samorządów odbędzie się w dniach 6–7 marca 2023 roku w Mikołajkach w hotelu Gołębiewski.

Głównym partnerem VIII Europejskiego Kongresu Samorządów jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

VIII Europejski Kongres Samorządów
6–7 marca 2023 r.

www.forum-ekonomiczne.pl