Będzie jawny cennik wiedzy o dłużnikach. Rząd przyjął projekt ustawy

Biura informacji gospodarczej będą działały bardziej przejrzyście – zakłada rządowy projekt.

Publikacja: 09.07.2024 19:58

Będzie jawny cennik wiedzy o dłużnikach. Rząd przyjął projekt ustawy

Foto: Adobe Stock

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ustawa ta reguluje działalność biur gromadzących informacje o nierzetelnych dłużnikach, zwanymi też biurami informacji gospodarczej (BIG). Dziś w kraju działają cztery takie podmioty: BIG InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów oraz ERIF.

Będzie więcej gwarancji dla przejrzystości działań BIG-ów

Według sporządzonego przez Ministerstwo Rozwoju projektu, biura te będą musiały publikować na swojej stronie internetowej przejrzysty cennik swoich usług i regulamin ich świadczenia. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, będzie to szczególnie ważne dla tych firm, które tylko sporadycznie zasięgają informacji w tych jednostkach.

Sam zakres informacji, które będą dostępne w BIG-ach ulegnie rozszerzeniu. Chodzi o adres do doręczeń elektronicznych podmiotu, który nie jest konsumentem.

Będzie też więcej gwarancji dla przejrzystości działań BIG-ów, dotyczących tego, kto uzyskuje od nich informacje. Biura te będą umieszczać w rejestrze zapytań dane o podmiocie, któremu ujawniono informacje gospodarcze. Jak wskazuje resort rozwoju w uzasadnieniu ustawy, ma to kluczowe znaczenie dla osoby, której dane udostępniło biuro. „Podmiot taki najczęściej nie jest klientem biura, a informacje zawarte w rejestrze zapytań są dla niego jedynym źródłem wiedzy o tym, kto i jakie jego dane posiada” – czytamy w uzasadnieniu.

Służby państwowe swobodniej skorzystają z danych w BIG-ach

W ustawie pojawią się też przepisy przewidujące udział pełnomocników, którzy w czyimś imieniu zwracają się do BIG. Dane tego pełnomocnika trzeba będzie podać we wniosku o udostępnienie informacji. Natomiast biuro będzie musiało odnotować w rejestrze zapytań fakt ujawnienia danych, zarówno pełnomocnikowi, jak i jego mocodawcy.

Z danych zgromadzonych w BIG-ach będą mogły nieco bardziej swobodnie korzystać różne służby państwowe. O ile dotychczas ustawa wymieniała wśród nich komendantów głównych ppolicji czy Straży Granicznej, to po zmianach do BIG-ów będą mogli się zwracać np. komendanci wojewódzcy policji, komendanci oddziałów Straży Granicznej czy nawet upoważnieni przez nich funkcjonariusze tych służb.

Zmienione mają być też przepisy o nadzorze nad działalnością BIG-ów, którą sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. Postępowanie kontrolne i dotyczące pokontrolnych decyzji ma być uproszczone. W uzasadnieniu ustawy stwierdzono, że w praktyce dotychczas skala stwierdzanych przez ministra naruszeń nie była duża, ale ustawa przewiduje nazbyt skomplikowaną procedurę ich korekty.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem będą przepisy dotyczące obowiązku informowania biura o pobieraniu informacji gospodarczych przez inny podmiot i rejestrowaniu tej informacji w rejestrze zapytań, które wejdą w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia.

Etap legislacyjny: ustawa przekazana do Sejmu

Czytaj więcej

Firma dowie się, kto pytał o jej dane

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ustawa ta reguluje działalność biur gromadzących informacje o nierzetelnych dłużnikach, zwanymi też biurami informacji gospodarczej (BIG). Dziś w kraju działają cztery takie podmioty: BIG InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów oraz ERIF.

Będzie więcej gwarancji dla przejrzystości działań BIG-ów

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Paliwo będzie droższe o 50 groszy na litrze, rachunki za gaz o jedną czwartą
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?