Użyczenie gruntu przez miasto pod budowę

- Nasze miasto nie dysponuje własnym terenem więc zamierza skorzystać z terenu, którym dysponuje jednostka budżetowa ale województwa. Miasto ma środki na inwestycje sportowe. Czy jest możliwe, aby miasto podpisało z województwem umowę użyczenia określonego terenu np. na 10 czy 20 lat i wybudowało tam boisko sportowe – pyta radna.

Publikacja: 21.11.2023 02:00

Użyczenie gruntu przez miasto pod budowę

Foto: Adobe Stock

Warto przypomnieć aspekt tzw. zadań własnych, które przypisane są do jednostki samorządu terytorialnego w randze – gminy (miasta). Zadania te zostały określone w art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gdzie m.in. postanowiono, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (10) czy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (15). Z punktu widzenia realizacji zadań przez gminę kluczowe jest więc to, aby należały do kategorii – zadań własnych. W tym kontekście należy uznać, że zadanie inwestycyjne związane z budową obiektu sportowego wpisuje się w ww. katalog opisanych zadań. Kwestią wtórną i wymagającą oceny jest ponoszenie nakładów finansowych z budżetu miasta na tego typu przedsięwzięcia, w kontekście braku prawa własności miasta w stosunku do nieruchomości. Jak bowiem w pytaniu podano, miasto nie dysponuje nieruchomością, którą można przeznaczyć na realizację zadania. Rozważane jest uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej własność podmiotu trzeciego, a ściślej rzecz ujmując – województwa, czyli innej jednostki samorządu terytorialnego.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości