Co zrobić z nadwyżką środków w gminie

Mam wątpliwość związaną z projektowaniem budżetu na 2024. W budżecie mamy nadwyżkę środków z opłat za zezwolenia na alkohol ok. 50 tys. zł. W tym roku ich nie wydamy w gminie. Czy musimy angażować te środki na 2024 na cele związane z gminnym programem alkoholowym czy można je „zawiesić” w budżecie na 2024 a potem wykorzystać na inne cele? – pyta radna.

Publikacja: 17.10.2023 02:00

Co zrobić z nadwyżką środków w gminie

Foto: Adobe Stock

Analizę pytania należy przeprowadzić z uwzględnieniem regulacji ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W art. 41 ust. 1 ww. ustawy postanowiono, że – w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18. We wspomnianym art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu