Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków do programu na lata 2021-2027. Bardziej szczegółowo chodzi o działanie 9.4 „Zrównoważony rynek pracy”, a zgłaszane projekty powinny przyczyniać się do realizacji celu, który opisany jest w następujący sposób: „Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.”