Konkurs o dotacje został ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i oznacza uruchomienie środków z programu dla województwa mazowieckiego na lata 2021–2027. Dokładnie chodzi o fundusze z działania 2.5 „Gospodarka wodno-ściekowa”, a wspierane będą projekty z zakresu porządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Oznacza to pomoc finansową dla następujących działań:

- budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową,