Kluczową różnicą między finansowaniem w rodzimej walucie a zagranicznej są podatkowe różnice kursowe, ale analiza jest też konieczna w przypadku działań takich, jak przewalutowanie lub referencja finansowania złotówkowego do waluty obcej.

Różnice kursowe