– Trzy lata od wybuchu pandemii, po przejściu na hybrydowy model pracy, możemy mówić o zastoju inwestycyjnym na rynku biur. Niesprzyjająca budowie nowych obiektów koniunktura gospodarcza w Polsce i na świecie, presja inflacyjna oraz rosnące koszty budowy i finansowania inwestycji spowodowały, że inwestorzy bardzo rzadko rozpoczynają nowe inwestycje – podkreślają eksperci firmy doradczej Walter Herz. – Inwestorzy podejmują decyzje bardzo ostrożnie, mimo że popyt na biura jest nadal duży.