Zgodnie z oficjalnymi statystykami Polskiej Izby Ubezpieczeń w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 r. towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły 33,6 mld zł dla poszkodowanych, z czego ok. 12,1 mld zł pochodziło z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC). Ważne jest przy tym, że przy szkodach motoryzacyjnych proces likwidacji szkód jest m.in. kształtowany przez orzecznictwo sądów powszechnych, w tym judykaturę Sądu Najwyższego. Najczęściej to ten sąd w swoich uchwałach tłumaczy, jak należy dokonać wykładni poszczególnych norm prawnych, czy też jaki jest zakres poszczególnej szkody. Jednym z ostatnich przykładów takiego „umodelowania” jest kwestia tzw. rabatów i upustów, która została poruszona w uchwale Sądu Najwyższego z 22 października 2022 r. (III CZP 119/22). Sąd Najwyższy uznał, że odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń z OC komunikacyjnego za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy.