Zarząd województwa świętokrzyskiego będzie prowadził nabór wniosków o środki z działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy”.

Aplikacje do 16 lutego