Wsparcie będzie można uzyskać dzięki ogłoszonemu przez zarząd województwa konkursowi o środki z działania 6.3 programu regionalnego „Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu”. Preferowane rodzaje projektów, jakie wolno zgłaszać,  to te wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, czy też ścieżki dydaktyczne. Finansowanie uzależnione jest od bezpośredniego i silnego powiązania takiego przedsięwzięcia z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej. Przekładając to na realne działania, w grę wchodzi np. tworzenie (rozwijanie) tzw. parków kieszonkowych, miejskich, tzw. parków linearnych, ogrodów miejskich lub sensorycznych, łąk kwiatowych, czy też wielopiętowych nasadzeń rodzimych gatunków.