W ostatnich dniach Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 oraz harmonogram naborów wniosków dla tego programu. Zanim jednak beneficjenci zaczną składać pierwsze wnioski w nowych programach w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, warto przypomnieć, jakim kontrolom i audytom mogą podlegać projekty współfinansowane ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020.

Rodzaje kontroli