Posyłanie maluchów do żłobków, klubików lub pozostawianie ich pod okiem dziennych opiekunów nie jest obowiązkowe. To zawsze decyzja rodziców i to oni powinni ją podjąć. Jeżeli matka lub ojciec decydują się na pozostanie w domu, w miejsce powrotu na rynek pracy, i jest to ich świadoma i dobrowolna decyzja, wszystko jest w porządku. Inaczej wolno to ocenić, jeżeli opiekunowie chcieliby podjąć pracę, ale w okolicy brakuje placówek, które zapewniłyby opiekę nad dzieckiem.