Czy wójt gminy popełnił błąd – pyta radny.

Gmina przyznała klubowi sportowemu dotację celową. Istotną informacją jest jednak to, że w gminie obowiązywała specjalna uchwała dotacyjna, której zapewne podstawy normatywne wynikają z przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Na uwagę zasługują przepisy art. 27 i art. 28 tej ustawy.