Środki z działania 4.3.2 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” mogą trafić do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych gmin i powiatów. Oprócz tej grupy potencjalnych beneficjentów, prawo do złożenia aplikacji mają także:

- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają j.s.t. lub ich związki,