1 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące m.in. warunki udzielania pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji(1) (Rozporządzenie PSI). Lektura zmian wprowadzonych w tym rozporządzeniu prowadzi do wniosku, że miały one przede wszystkim na celu uporządkowanie przepisów, nie zaś ich zrewolucjonizowanie. Większość wprowadzonych modyfikacji wynika z konieczności dostosowania przepisów do zmian intensywności wsparcia w poszczególnych regionach Polski lub rozwiania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie kryteriów jakościowych, co udało się jedynie w części. Zaktualizowano bowiem m.in. listę gmin w rejonie warszawskim stołecznym, w których duży przedsiębiorca może uzyskać decyzję o wsparciu wyłącznie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności. Taka inwestycja powinna dotyczyć założenia nowego zakładu lub dywersyfikacji działalności zakładu, pod warunkiem, że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna to takiej działalności.