Urząd marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs o środki z działania 6.2.1 „Infrastruktura uzdrowiskowa” programu regionalnego. Nabór wniosków wystartuje 23, a skończy się 31 stycznia. W tym okresie aplikacje mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne j.s.t.

Zgodnie ze wskazaniami tzw. uszczegółowienia programu regionalnego, pieniądze będzie wolno wykorzystać m.in. na budowę, rozbudowę lub modernizację (w tym przebudowę) publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej oraz jej wyposażenia. Przykładowo roboty budowlane i działania inwestycyjne mogą polegać na urządzaniu terenów zielonych i wyposażeniu ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych lub leczniczych, np. w postaci parków zdrojowych, ścieżek zdrowia, tzw. parków kinezyterapeutycznych, czy też skwerów.