Trudności gospodarcze wpływają na każdą umowę, w tym odnoszącą się do partnerstwa publiczno-prywatnego. PPP pozwala na oszczędności przy osiągnięciu wysokiego poziomu wykonania danego zadania. Jest to umowa zawierana na wiele lat, co powoduje konieczności przewidzenia rożnego rodzaju mechanizmów pozwalających reagować na niespodziewane sytuacje. Dlatego waloryzacja tych kontraktów jest ważnym I trudnym zdaniem.

Podział ryzyk