Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs do części 13.3 „Zrównoważony transport miejski” programu regionalnego. Środki przeznaczone na realizację tego działania mają przyczynić się do dalszego rozwijania transportu publicznego i czynienia go dostępniejszym i wygodniejszym dla mieszkańców. Ma to prowadzić do tego, aby był on pierwszym wyborem osób przemieszczających się, a w szczególności wypierał samochodową komunikację indywidualną.

Czytaj więcej

Pieniądze dla gmin na lepsze planowanie przestrzenne