Skoro w pytaniu mowa o deficycie, warto przypomnieć art. 217 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdzie postanowiono, że – różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu j.s.t. albo deficyt budżetu j.s.t.

Deficyt budżetu samorządowego jest stosunkowo często występującym stanem w gospodarce finansowej j.s.t.. Występowanie deficytu wiąże się też z istotną kwestią, a mianowicie z koniecznością pokrycia go środkami z określonych źródeł.