Zakaz potrącania kar umownych uchylony. Co to oznacza dla wykonawców?

Na potrącenie wierzytelności z tytułu kar umownych, które powstały od początku 2021 roku do 24 sierpnia 2022 r., zamawiający muszą jeszcze chwilę poczekać. To czas dla wykonawców, by przeanalizowali swoją sytuację prawną i podjęli działania zaradcze.

Publikacja: 15.12.2022 17:54

Zakaz potrącania kar umownych uchylony. Co to oznacza dla wykonawców?

Foto: Adobe Stock

Z dniem 24 sierpnia ustawą nowelizującą ustawę o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg1 (dalej: ustawa zmieniająca) uchylono art. 15r1 ustawy covidowej 2, czyli przepis chroniący wykonawców zamówień publicznych. Zakazywał on zamawiającym potrącania kar umownych zastrzeżonych w umowie na wypadek jej niewykonania lub nienależytego wykonania z wynagrodzenia wykonawcy czy z innymi jego wierzytelnościami, a także zakazywał korzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zakaz ten dotyczył kar umownych zastrzeżonych w związku ze zdarzeniami, które wystąpiły w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i miał trwać aż do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni. Przepis ten nie ograniczały odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, lecz jedynie czasowo odroczył uprawnienie zamawiającego do dokonywania potrąceń oraz zaspokajania się z zabezpieczeń należytego wykonania umowy, co miało sprzyjać dalszej realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. Artykuł 15r1 ustawy covidowej miał duże znaczenie dla zachowania płynności finansowej wykonawców. Jego wprowadzenie związane było z nadzwyczajną sytuacją pandemiczną. Ustawodawca uchylając artykuł 15r1 ustawy covidowej „odwołał” tym samym okres ochronny wykonawców, mimo że stan zagrożenia epidemicznego nadal obowiązuje.

Pozostało 80% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości