Pracodawca – poza finansowaniem wpłaty podstawowej do PPK, której wysokość jest stała (1,5 proc. wynagrodzenia pracownika) – może zdecydować także o finansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia. Pracodawca określa wysokość tej wpłaty w umowie o zarządzanie PPK.

To, czy finansować pracownikom wpłatę dodatkową do PPK, zależy wyłącznie od jego decyzji. Fakt, że pracownicy taką wpłatę zdecydowali się finansować, nie ma żadnego znaczenia. Złożenie przez pracownika deklaracji o finansowaniu wpłaty dodatkowej nie nakłada bowiem na pracodawcę obowiązku finansowania wpłaty dodatkowej. Podobnie jest w drugą stronę.