Instytucją tą jest blokada rachunku i, wskazując ogólnie, jest ona stosowana w sytuacji podejrzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lub (szerzej) ich związku z przestępstwem. Instytucja ta jest przy tym zakorzeniona w kilku aktach prawnych, a jej stosowanie na podstawie poszczególnych z nich różni się.

Podstawowe zasady