Niepewna sytuacja gospodarcza to dziś największa bariera w prowadzeniu działalności. Dostrzegają ją aż cztery firmy na pięć badanych przez Polski Instytut Ekonomiczny na początku października 2022 r.

Podobne wnioski płyną z comiesięcznej sondy GUS, na podstawie której obliczane są tzw. wskaźniki koniunktury. Na przykład we wrześniu tego roku niemal 67 proc. firm z przemysłu przetwórczego wskazało „niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej” jako barierę rozwoju. Nawet w kwietniu 2020 r., gdy polską gospodarkę paraliżowały restrykcje związane z pierwszą falą epidemii Covid-19, odsetek ten był niższy.