30 września (z mocą wsteczną od 1 sierpnia) weszły w życie dwa akty prawne:

- ustawa z 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (DzU z 2022 r., poz. 2014, dalej „Ustawa”) oraz