Jak pisaliśmy już na łamach rp.pl, ustawa zakłada pomoc głównie dla przedsiębiorców z takich branż jak turystyczna, gastronomiczna i sportowo-rekreacyjna.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało na każdego ubezpieczonego zgłoszonego przed 31 lipca 2022 r. do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jednorazowe świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego. Świadczenie ma być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie, że w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze przedsiębiorcy przychody spadły co najmniej o 50 procent w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca tego roku lub sierpnia zeszłego roku.

Wniosek będzie trzeba złożyć do końca roku 2022 w formie elektronicznej przez profil stworzony w systemie ZUS. ZUS też będzie wypłacać pieniądze, będą one pochodzić z Funduszu Pracy.

Przedsiębiorcy znad Odry jeszcze na etapie przygotowywania projektu ustawy protestowali przeciwko tak małemu wsparciu. Północna Izba Gospodarcza wskazywała, że "sierpień to dla wielu firm najczarniejszy miesiąc w historii działalności".

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 roku.

Czytaj więcej

Rząd szykuje rekompensaty dla przedsiębiorców poszkodowanych zatruciem Odry