Wyroby energetyczne takie jak gaz, węgiel czy paliwa ciekłe notują rekordowe wzrosty cen, co prowadzi do zwiększenia kosztów zużywanej przez przedsiębiorców energii elektrycznej i ciepła użytkowego. Jednocześnie w najbliższych latach konieczne będzie dalsze ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery w odpowiedzi na regulacje krajowe oraz międzynarodowe. Jednym z rozwiązań, które pozwala przedsiębiorcom zredukować koszty prowadzenia działalności, przy rozwoju „zielonej” działalności przedsiębiorstwa, jest inwestycja w wysokosprawną kogenerację. Co istotne, inwestycja taka może być wykonana z wykorzystaniem dostępnych programów wsparcia – dotacji i preferencyjnych pożyczek.