Pracodawca może w dowolnym czasie zmienić instytucję finansową, która zarządza PPK w jego firmie. Wyboru nowej instytucji finansowej powinien dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie działa – w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w zakładzie.

W związku z tym, że zmiana instytucji finansowej nie może skutkować przerwaniem ciągłości oszczędzania, w ustawie o PPK ustalono szczegółową procedurę postępowania w sytuacji zmiany instytucji finansowej przez pracodawcę.