Kiedy dłużnik nie wykonuje tytułu wykonawczego dobrowolnie, wierzyciele kierują sprawę do egzekucji, zlecając jej przeprowadzenie komornikowi. To zrozumiałe, ponieważ postępowanie egzekucyjne jest standardowym trybem dochodzenia roszczeń pod auspicjami państwa. Niekiedy jednak sytuacja w jakiej znajduje się dłużnik, a w zasadzie sytuacja do której sam doprowadził, powoduje, że wierzyciel musi zaplanować i zrealizować znacznie szerszy proces windykacji, w tym w szczególności spowodować, aby określone wartościowe składniki majątku znalazły się z powrotem w aktywach dłużnika (np. wykazanie pozorności zbycia rzeczy).