Rząd przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Wprowadza ona możliwość powołania w firmach objętych sankcjami tymczasowego zarządu przymusowego. Ma on przejąć środki takiego przedsiębiorstwa na rzecz Skarbu Państwa albo przygotować je do sprzedaży. Przejęcie własności następować będzie za odszkodowaniem odpowiadającym wartości rynkowej środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. Środki z odszkodowania zostaną zamrożone na nieoprocentowanym koncie.

Czytaj więcej

Firmy liczą na wsparcie, aby zaangażować się w Ukrainie

Nowelizacja zapewnia też wsparcie finansowe pracownikom firm z tej listy. Przysługiwać im będzie wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Obecnie na liście sankcyjnej jest 49 wpisów (15 osób i 34 podmioty gospodarcze).

Nowe przepisy mają wejść następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu